OŠ Šimuna Kožičića Benje - UZ ISKRICE

PRIJAVLJEN NOVI PROJEKT ŠKOLE NAZIV AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA

 PRONAĐI PLAVO
    Dio međunarodne europske inicijative Mreža europskih plavih škola inicijativa je EU4Ocean, Europske oceanske koalicije koja povezuje različite organizacije, projekte i ljude koji doprinose oceanskoj pismenosti i održivom upravljanju oceanom. EU4Ocean je mjesto na kojem zaživljavaju nove ideje i zajedničke akcije kako bi se postigla veća promjena. 

NOSITELJI
(aktivnosti, programa, projekta)
Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje,
voditeljica projekta Sandra Tomić,
suvoditelji razrednici učenika od 1. Do 8. razreda

SUDIONICI
( aktivnosti, programa, projekta )
Učenici  od 1. do 8. razreda OŠ Šimuna Kožičića  Benje Zadar, Udruga Aurelija, Cromaris Zadar- tvornica uzgoja ribe, članovi udruga za Zaštitu okoliša, Sveučilište Zadar, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

CILJEVI
(aktivnosti, programa, projekta)
Cilj projekta je približiti djeci važnost mora/ oceana na različite načine; kroz ono što jedemo, dišemo i koristimo, gdje idemo na odmor. Ocean/more je naš sustav za životnu podršku našeg planeta – i treba mu naša zaštita.
Rano uključivanje djece u projektnu nastavu, međusobno poučavanje i istraživanje o morskom sustavu i njegovu značenju za bioodrživost planeta.

NAMJENA
(aktivnosti, programa, projekta)
Razvijati komunikaciju na materinskom jeziku, socijalne i građanske kompetencije, potaknuti ekološku svijest, izraditi didaktičke materijale, izraditi poučnu stazu o  važnost Jadranskog mora, educirati djecu o međuovisnost eko sustava i njihovim bićima

NAČIN REALIZACIJE
(aktivnosti, programa, projekta)
AKTIVNOSTI:
1.Radionica: „In je plavo“, učenici 5.-8. Razreda
Beskralježnjaci Jadranskog mora – Sudionici interaktivno analiziraju različite skupine beskralješnjaka pomoću živih uzoraka (koralji, rakovi, mahovnjaci, spužve, ježinci, zvjezdače itd.) i suhih preparata (ljušture školjkaša i puževa, oklopi rakova itd.). Biolog-edukator objašnjava karakteristike pojedinih vrsta, njihov značaj za morski okoliš i moguće prijetnje njihovom opstanku izazvane ljudskim aktivnostima.
Proučavanje organizama s livade morskih cvjetnica (namijenjeno naprednim grupama) – sudionici proučavaju uzorke morskih životinja prikupljenih s plitkog morskog dna. Uz biologa-edukatora determiniraju se skupine organizama te određuju karakteristične vrste. Naglasuje se važnost specifične životne zajednice unutar morskog ekosustava te odnosi između organizama koji u njoj borave.
 
 
2. Rad na obali mora- učenici 1.-8. razreda
 
Sakupljanjem uzoraka s obale analiziraju se tzv. pojasevi mora (supralitoral i mediolitoral). Sakupljeni materijal se determinira, opisuju se karakteristične vrste te se analiziraju prilagodbe na ekstremne ekološke uvjete.
 
3. Radionica: „Spasimo more“-izvođenje pokusa, učenici 1.-5. Razreda
Izvođenje stem aktivnosti koje učenike poučavaju na donošenje zaključaka na koji način možemo očuvati morski eko sustav i kako izravno svojim znanjem utejčemo na njega
4. Radionica: Izrada murala/ reciklirani materijal/plastika, učenici 2. razreda
3. Organiziranje radnih skupina i prikupljanje materijal za izradu poučne staze
5. Izlaganje radova u prostorijama GKZD
6. Izrada poučne staze o Jadranskom moru i njegovim stanovnicima, učenici od 1. Do 8. razreda
7. Organiziranje prezentacije o Jadrasnkom moru za niže razrede škole/nositelji učenici 6.i 7. razreda
 
VREMENIK AKTIVNOSTI
(aktivnosti, programa, projekta)
 Od rujna do svibnja 2021.

TROŠKOVNIK
Nabava materijala za izradu didaktičkog materijala,radni materijal ( lopatice, vrećice, kadice) za istraživačke aktivnosti
( 1000 KN)

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN PRIMJENE REZULTATA VREDNOVANJA
Prezentacija projekta. Anketa o zadovoljstva učenika radom na projektu i rezultatima. Popraćenost u školskom listu, mrežnim stranicama škole,stranicama GKZD, radiotelevizijskim emisijama

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)