KUTAK ZA UČENIKE

OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

RAZREDNA NASTAVA

Ime i prezime: Snježana Diklan

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 2.sat

4.Di (K)

Ime i prezime: Gordana Novaković

Dan u tjednu: Petak-J; Ponedjeljak-P 

Vrijeme: 8:40-9:20  16:15-16:55

4.Pu

Ime i prezime: Martina Kotarščak Šušnja

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 9:50-10:30 15:50-16:30

4.e

Ime i prezime: Srećka Živković

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 10:55-11:15 17:05-18:45

4.d

Ime i prezime: Radmila Bubić

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 15:30-16:30

4.c

Ime i prezime: Anela Gugo

Dan u tjednu: Ponedjeljak

Vrijeme: 9:40-10:20  15:40-16:20

4.b

Ime i prezime: Erna Kvartuč

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 9:55-10:35  16:55-17:35

4.a

Ime i prezime: Snježana Diklan

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 2.sat

3. Di(K)

Ime i prezime: Ana Dokoza Ivanov

Dan u tjednu: Četvrtak

Vrijeme: 4.sat

3.Pu

Ime i prezime: Jasminka Perinić

Dan u tjednu: Četvrtak

Vrijeme: 9:40-10:20 15:40-16:30

3.d

Ime i prezime: Radojka Simatović

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 15:40-16:20

3.c

Ime i prezime: Tatjana Bajlo

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 9:45-10:30  15:50-16:30

3.b

Ime i prezime: Ivanica Vukša

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 3. sat

3.a

Ime i prezime: Suzana Menoski Lončar

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 1. sat