OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Olivija Mihatov

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 2. sat