OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Dino Colić

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 4. sat