OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Ivan Brkljača

Dan u tjednu: Petak

Vrijeme: 6. sat