OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Ljiljana Medić

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 14:20-15:00;   11:15-11:55