OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Vladislava Sudinja

Dan u tjednu: Utorak

Vrijeme: 2. sat