OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Marija Beroš

Dan u tjednu: Ponedjeljak

Vrijeme: 5.sat