OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Nevia Ljubičić

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 5.sat