OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Katarina Šarunić

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 4.sat