OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Snježana Diklan

Dan u tjednu: Srijeda

Vrijeme: 2.sat