OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ime i prezime: Hilda Ćurjurić Žagar

Dan u tjednu: Ponedjeljak

Vrijeme: 2. sat