4.Di (K)

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Snježana Diklan Dan u tjednu: Srijeda Vrijeme: 2.sat

4.Pu

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Gordana Novaković Dan u tjednu: Petak-J; Ponedjeljak-P  Vrijeme: 8:40-9:20  16:15-16:55

4.e

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Martina Kotarščak Šušnja Dan u tjednu: Srijeda Vrijeme: 9:50-10:30 15:50-16:30

4.d

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Srećka Živković Dan u tjednu: Utorak Vrijeme: 10:55-11:15 17:05-18:45

4.c

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Radmila Bubić Dan u tjednu: Utorak Vrijeme: 15:30-16:30

4.b

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Anela Gugo Dan u tjednu: Ponedjeljak Vrijeme: 9:40-10:20  15:40-16:20

4.a

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Erna Kvartuč Dan u tjednu: Utorak Vrijeme: 9:55-10:35  16:55-17:35

3. Di(K)

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Snježana Diklan Dan u tjednu: Srijeda Vrijeme: 2.sat

3.Pu

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Ana Dokoza Ivanov Dan u tjednu: Četvrtak Vrijeme: 4.sat

3.d

 • 01/04/2021
 • admin
Ime i prezime: Jasminka Perinić Dan u tjednu: Četvrtak Vrijeme: 9:40-10:20 15:40-16:30