Hrvatski jezik

Matematika

Fizika

TZK

Vjeronauk

Likovna kultura

Priroda

Biologija

Povijest

Informatika

Glazbena kultura

Kemija

Geografija

Talijanski jezik

Engleski jezik

Tehnička kultura

Francuski jezik

Njemački jezik