OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

23 000 Zadar 

Klasa: 602-01/21-01/691

Ur.broj: 2198/01-26-21-01

Zadar, 14. srpnja 2021. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

 1. kandidata za natječaj za radno mjesto KUHAR-ica 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje – Zadar Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 19. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati za kandidate:

 

 1. J.U.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu),  i masku.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Sukladno odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje provest će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera će se provesti usmeno putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će utvrditi identitet kandidata.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno :

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama. 

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja , a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju

Usmenim testiranjem svaki član Povjerenstva postavlja do tri pitanja, a odgovori na pitanja se vrednuju od strane članova Povjerenstva na način da svaki član Povjerenstva pojedinom kandidatu dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Ocjene članova Povjerenstva se zbrajaju te se kandidatu aritmetičkom sredinom na dvije decimale određuje ostvareni ukupan broj bodova na usmenom testiranju. Usmenim testiranjem kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje Konačnu rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno odluci ravnatelja o načinu vrednovanja kandidata. U slučaju da kandidat prijavljen na natječaj ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu ima jednak, najveći broj bodova s jednim ili više kandidata koji ne ostvaruju prednost pri zapošljavanju, stavlja se na prvo mjesto Konačne rang liste. Ukoliko dva ili više kandidata prijavljenih na natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu imaju jednak, najveći broj bodova, prvo mjesto na Konačnoj rang listi se utvrđuje temeljem redoslijeda utvrđenog odredbama tog posebnog propisa.

 

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

 1. Higijena i ekologija na radnom mjestu
 2. Stručni račun-Gospodarska matematika 1, cjelina omjer, razmjer i proporcionalnost
 3. Izrada normativa za prehranu učenika
 4. Poznavanje robe i prehrane

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Dražen Adžić, ravnatelj – za predsjednika,
 2. Miranda Dukić, računovodstveni referent,
 3. Jadran Svirčić, računovođa

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)