OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE – ZADAR

KLASA: 602-01/21-01/786

URBROJ: 2198/01-26-21-01

Zadru, 26. listopada 2021. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno  – 2 izvršitelja

 

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje –Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na usmeno testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 29. listopada 2021. godine u 10,00 sati za kandidate:

  • N.T.
  • L.L
  • A.K.
  • E.R.

Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  2. Kurikulum nastavnog predmeta informatika za osnovne škole
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)

 

Povjerenstvo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)