Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23000 Zadar

Klasa: 112-02/22-01/12

Ur. broj: 2198/01-26-22-01

U Zadru, 19. siječnja 2022. godine

 

P O Z I V
 

Na temelju čl. 47.  Statuta Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, predsjednica Školskog odbora saziva

 

elektronsku sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak, 20. siječnja  2022. godine, u vremenu između 8,00 sati i 15,00 sati

 

P r i j e d l o g

D N E V N O G   R E D A
 

1.     Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj/ica INFORMATIKE

 

–        1 izvršitelja-ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

na temelju natječaja raspisanog 23. prosinca 2021.g. , na koji je  pristigla jedna  prijava koja ne ispunjava formalne uvjete natječaja

–        EMA RASPOVIĆ

 za nju se traži suglasnost sukladno članku 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90711, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) do 5 mjeseci na određeno radno vrijeme.

2.     Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto EDUKACIJSKI REHABILITATOR- defektolog

–        1 izvršitelj-ica  na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno , do povratka djelatnika na rad

        na temelju natječaja raspisanog 23. prosinca 2021.g., na koji je pristigla jedna prijava koja je udovoljavala formalnim uvjetima natječaja

prethodna suglasnost traži se za kandidata

–        PETRA BURČUL BRKLJAČIĆ

Molimo Vas da se u vremenu između 8,00 i 15,00 očitujete elektronskim putem o svakoj točki dnevnog reda!

 

S poštovanjem!

Predsjednica Školskog odbora

Lidija Lazanja

Poziv se dostavlja:

1.      Lidija Lazanja

2.      Irena Rukavina

3.      Nenad Pepić

4.      Ivana Župan

5.      Ivana Jakovac

6.      Marijana Senkić Klapan

7.      Norma Miočić

8.      Dražen Adžić, ravnatelj

9.      Pismohrana

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)