Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23000 Zadar

Klasa: 602-01/21-01/845

Ur. broj: 2198/01-26-21-01

Zadar, 21. prosinca 2021. godine

 

P O Z I V
 

Na temelju Statuta Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, predsjednica Školskog odbora saziva

elektronsku sjednicu Školskog odbora koja će se održati u četvrtak, 23. prosinca 2021. godine, u vremenu između 10,00 sati i 15,00 sati

 

P r i j e d l o g

 

D N E V N O G   R E D A
 

1.     Prijedlog Rebalansa Financijskog plana 2021.g sa projekcijama plana za 2022.g. i 2023.g.

 

Molimo Vas da se u vremenu između 10,00 i 15,00 očitujete elektronskim putem o prihvaćanju prijedloga Rebalansa za Financijski plan 2021.g., te projekciju plana 2022.g. i 2023.g. /tabele/rebalans 2021.g./ i obrazloženje financijskog plana.

 

S poštovanjem!

Predsjednica Školskog odbora

Lidija Lazanja

 

_____________________

 

Poziv se dostavlja:

1.      Lidiji Lazanja

2.      Irena Rukavina

3.      Nenad Pepić

4.      Ivana Jakovac

5.      Ivana Župan

6.      Marijana Senkić Klapan

7.      Norma Miočić,

8.      Dražen Adžić, ravnatelj

9.      Pismohrana

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.