Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7, Zadar

KLASA:602-01/21-01/691

UR.BROJ: 2198/01-26-21-01

Zadar, 27. kolovoza 2021.godine

ODLUKA

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE  NABAVE  U ŠKOLI – JN 3/21 

 

1)Predmet nabave: Usluge pripreme i dostava pripremljene hrane i pića za cjelodnevni boravak učenika u školi u šk.godini 2021./2022.                                   

1.     Evidencijski broj jednostavne nabave: JN 3/21

2.     Procijenjena vrijednost nabave: 50.000, 00 (kn bez PDV-a)

3.     Odabrani postupak nabave : Jednostavna nabava

4.     Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave: čl.5.Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u školi (Klasa:602-01/17-01/66 Ur.broj:2198/01-26-17-01 od 10.5.2017.godine.)

5.     Ovlašteni predstavnici naručitelja:

   a) Miranda Dukić, računovodstveni referent

   b) Nina Dogan Bajlo, pedagog

   c) Josipa Utković, kuharica

 

Naziv gospodarskog subjekta  kojima se dostavlja poziv na dostavu ponuda

1. EUROPAN d.o.o., Hrvatskog sabora 57, 23000 Zadar, OIB:24930256243.

2. Turisthotel d.d.  Zadar , Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar, OIB:74204012744

3. Rafael j.d.o.o.,Ninska 2,Nin,  OIB:73616495394

 

Prilog:

-Poziv na dostavu ponuda

Ravnatelj:

Dražen Adžić, prof.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)