OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

ASJE PETRIČIĆ 7

 

Klasa: 602-01/21-01/620

Ur.broj: 2198/01-26-21-01

 

U Zadru, 24. svibnja 2021.g.

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR ODRŽANE DANA

 1. svibnja 2021.g . s početkom u 13. 15 h

 

Nazočni članovi Školskog odbora:

 1. LIDIJA LAZANJA (predsjednik školskog odbora)
 2. IRENA RUKAVINA
 3. NENAD PEPIĆ
 4. IVANA JAKOVAC
 5. MARIJANA SENKIĆ KLAPAN
 6. NORMA MIOČIĆ

Ostali nazočni:

 1. DRAŽEN ADŽIĆ (ravnatelj škole)
 2. JELENA ATELJ (tajnik škole, zapisničar)

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći    Dnevni  red:

 

 1.  Prethodna   s u g l a s n o s t  za zapošljavanje po natječaju od 28. travnja 2021.g. za poslove
 • 2 učitelja-ice na neodređeno  puno radno vrijeme /40 sati tjedno
 • 1 učitelja-ice na neodređeno nepuno radno vrijeme / 16 sati tjedno
 1. Donošenje Poslovnika o radu školskih sportskih društava
 1. Donošenje Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
 1. Razno

 

Predsjednica Školskog odbora Lidija Lazanja utvrdila je  kako je nazočno 6 od 7 članova Školskog odbora, što znači da se mogu donositi pravovaljane Odluke.

 

1.Pod točkom jedan  Dnevnog reda članovi Školskog odbora izviješteni su kako  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu Informatike,

 • 2 izvršitelja-ice na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 • 1 izvršitelj-ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno

 koji je objavljen dana 28. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, nakon pregleda prijava i priloga uz prijave, Povjerenstvo  utvrđuje slijedeće:

 Na prijavljeni natječaj stiglo je pravodobno 6 (šest) prijava od kojih je 1 (jedna)  udovoljava formalnim uvjetima natječaja. Povjerenstvo je uputilo poziv za  usmeno vrednovanje kandidatkinji koja je formalno ispunjavala natječajne kriterije. Kandidatkinja se  nije odazvala istome.

Sukladno gore navedenom temeljem članka 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 64/20) Ravnatelj je tražio suglasnost do 5 mjeseci na određeno radno vrijeme za:

 

    LOVRE LOVRINOV  – 40. sati tjedno, puno radno vrijeme, do 5 mjeseci

    NIKO TORIĆ – 40. sati tjedno, puno radno vrijeme, do 5 mjeseci

    MIRJANA PEŠA – 16. sati tjedno, nepuno radno vrijeme, do 5 mjeseci

 

    Predsjednica Školskog odbora dala je prijedloge na glasanje koji su raspravljeni te

    jednoglasno usvojeni od strane svih nazočnih članova Školskog odbora.

 

 1. Pod točkom dva Dnevnog reda Ravnatelj je tražio suglasnost nazočnih članova Školskog odbora na donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva „ Brodarica“,    koji je jednoglasno usvojen od svih nazočnih članova Školskog odbora.

 

 1. Pod točkom tri Dnevnog reda jednoglasno je usvojen Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje.

 

 1. Pod točkom četiri dnevnog reda Ravnatelj je predložio članovima Školskog odbora da se Dan škole OŠ Šimuna Kožičića Benje predviđen GPIP-om 2020.g./2021.g. umjesto 28. svibnja 2021.g.  obilježi s datumom 4. lipnja 2021.g..

Isto je jednoglasno usvojeno.

 Također se raspravljalo se o raznim temama iz svakodnevnog života škole.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik Školskog odbora:

        Jelena Atelj                                                                                 Lidija Lazanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)