OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

ASJE PETRIČIĆ 7

Klasa: 602-01/21-01/703

Ur.broj: 2198/01-26-21-01

U Zadru, 20. srpnja 2021.g.

 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE ZADAR

ODRŽANE DANA  20.  srpnja 2021.g . s početkom u 10. 00 h

  

Nazočni članovi Školskog odbora:

 

 1. LIDIJA LAZANJA (predsjednik školskog odbora)- telefonski
 2. IRENA RUKAVINA
 3. NENAD PEPIĆ
 4. IVANA JAKOVAC

Ostali nazočni:

 

 1. DRAŽEN ADŽIĆ (ravnatelj škole)
 2. JELENA ATELJ (tajnik škole, zapisničar)

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći    Dnevni  red:

   D N E V N I   R E D :

 

 1. Prethodna   s u g l a s n o s t  za zapošljavanje po natječaju od 2. srpnja 2021.g. za poslove
 • 1 kuhar-ica na neodređeno puno radno vrijeme /40 sati tjedno
 1. Prethodna s u g l a s n o s t  za zapošljavanje po natječaju od 5. srpnja 2021.g. za poslove
 • 1 mag.psihologije/dipl. psiholog na određeno puno radno vrijeme/40 sati tjedno od 12 mjeseci, za prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a
 1. Razno

 

Zamjenik predsjednice Školskog odbora Nenad Pepić utvrdio je  kako je nazočno 3 od 7 članova Školskog odbora, te telefonski nazvao Predsjednicu Školskog odbora da nazoči sjednici u nemogućnosti dolaska sukladno čl. 47. Statuta OŠ Šimuna Kožičića Benje, što znači da se mogu donositi pravovaljane Odluke.

Članica Školskog obora Ivana Župan dala je suglasnost na sve točke navedenog dnevnog reda elektronskim putem(u prilogu zapisnika).

Članice Marijana Senkić Klapan i Norma Miočić nisu se očitovale.

1.Pod točkom jedan  Dnevnog reda članovi Školskog odbora izviješteni su kako  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za kuhara-icu,

 • 1 izvršitelja-ice na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 koji je objavljen dana 2. srpnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, nakon pregleda prijava i priloga uz prijave, Povjerenstvo  utvrđuje slijedeće:

 Na prijavljeni natječaj stiglo je pravodobno 3 (tri) prijave od kojih je 1 (jedna)  udovoljava formalnim uvjetima natječaja. Povjerenstvo je uputilo poziv za  usmeno vrednovanje kandidatkinji koja je formalno ispunjavala natječajne kriterije. Nakon provedenog vrednovanja traži se suglasnost temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju na neodređeno puno radno vrijeme za:

 

    JOSIPU UTKOVIĆ  – 40. sati tjedno, na neodređeno radno vrijeme

 

    Nakon davanja prijedloga na glasanje koji je raspravljen 5 članova Školskog odbora dalo  je svoju prethodnu suglasnost.

 1. Pod točkom dva Dnevnog reda članovi Školskog odbora izviješteni su kako  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za mag.psihologije/dipl. psiholog na određeno radno vrijeme/40 sati tjedno od 12 mjeseci, za prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a

 

 • 1 izvršitelja-ice na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

 koji je objavljen dana 5. srpnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, nakon pregleda prijava i priloga uz prijave, Povjerenstvo  utvrđuje slijedeće:

 Na prijavljeni natječaj stiglo je pravodobno 4 (četiri) prijave od kojih je 1 (jedna)  udovoljava formalnim uvjetima natječaja. Povjerenstvo je uputilo poziv za  usmeno vrednovanje kandidatkinji koja je formalno ispunjavala natječajne kriterije. Nakon provedenog vrednovanja traži se suglasnost temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju na određeno puno radno vrijeme za:

 

    MARIJU ŠIMIČEVIĆ  – 40. sati tjedno, na određeno radno vrijeme, za prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a

 

    Nakon davanja prijedloga na glasanje koji je raspravljen 5 članova Školskog odbora dalo  je svoju prethodnu suglasnost.

 

 1. Pod točkom tri Dnevnog reda kolegica/članica Školskog odbora Irena Rukavina osvrnula se na prethodnu sjednicu Školskog odbora održanu elektronskim putem 18. lipnja 2021.g. , tj. na točku tri iste: davanje suglasnosti na uvođenje talijanskog jezika od 1-3 razreda po modelu C.

Kolegica je istakla kako je isključivo predlagala da bi  s obzirom na povoljnije epidemiološke uvjete, kao i samu složenost točke tri dnevnog reda bilo svrsishodnije da se sjednica održala u živo, ali da nije dobila povratnu informaciju o istome.

Nakon njezinog izlaganja Ravnatelj škole Dražen Adžić, objasnio je okolnosti zašto se pristupilo sjednici elektronskim putem.

Ujedno se pod točkom razno razgovaralo i o budućim investicijama, kao i projektima Škole.

 

Zapisničar: 

Jelena Atelj

Zamjenik Predsjednice Školskog odbora:

Nenad Pepić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)