OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Ova je školska godina donijela pregršt novih mjera i pravila koja su utjecala na provedbu
naših projekata. Kao i svih ovih godina naš je aktiv tradicionalno organizirao Večer
matematike koja se po prvi put u našoj školi realizirala kroz više večeri !

Uvažavajući epidemiološke upute trebalo je uložiti puno truda i vremena kako bi svi učenici viših razreda uživali u onoj zabavnoj strani matematike. Projekt je trajao od 25.11. do 11.12. a učenici su ove godine pokazali posebni interes za društvenu igru Escape room koja predstavlja izazov za svakoga.

Zahvaljujem svim kolegicama aktiva koje su podržale i dale svoj doprinos projektu i svim učenicima koji su sudjelovali u večerima matematike. Uz to zahvale i našoj nakladničkoj kući Profil Klett koja je i ove godine svojim prigodnim poklonima izvukla osmijeh na lica naših učenika.

Kristina Kraljev, dipl.ing.mat.

Voditeljica aktiva matematike i fizike