OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Poštovani roditelji,

i ove se školske godine Škola u suradnji s Gradom prijavljuje na projekt subvencionirane prehrane. Kao i prošle godine subvencija će iznositi 5,47 kn. Grad Zadar je zadao jasne kriterije te odredio pripadajuću dokaznu dokumentaciju, koja treba biti dostavljena u Školu.

POTREBNO JE DOSTAVITI JEDAN DOKAZ ZA PRIPADNOST JEDNOJ OD KATEGORIJA.

KRITERIJ

DOKAZ

Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu

  1. Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu
  2. važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna
  3. potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu izdano u 2020. godini
  4. uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu izdano u 2020. godini
  5. potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

Djeca iz višečlanih obitelji (obitelj s troje i više djece)

  1. Izjava o zajedničkom kućanstvu i rodni listovi djece
  2. potvrde o školovanju

Djeca iz obitelji s jednim samohranim roditeljem

  1. Rodni list djeteta,
  2. Izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi
  3. Smrtni list roditelja ili izvadak iz matice umrlih