OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA – BENJE

ZADAR Zadar, 20. siječnja 2020.

 

OBAVIJEST O PREDUPISU U PRVI RAZRED za šk. god. 2020./2021.

Obavještavaju se roditelji (skrbnici) da su obvezni izvršiti predupis djece u prvi (I.) razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021., u vremenu od 27. siječnja do 31. siječnja 2020. godine, u pripadajućoj osnovnoj školi prema prebivalištu, odnosno prijavljenom boravištu. U Osnovnoj školi Šimuna Kožičića – Benje, predupis će se obavljati u navedenom razdoblju prema slijedećem rasporedu:  27., 28., 29. i 30. siječnja: – svaki dan u vremenu od 8:00 do 12:00 sati i od 16:00 do 19:00 sati.  31. siječnja: – od 8:00 do 16:00 sati Na predupis u školu roditelj/staratelj ne treba dovoditi dijete, ali je uz prijavu traženih podataka potrebno imati OIB djeteta.

Za upis u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. prijavljuju se djeca koja će do 01. travnja 2020. godine imati navršenih šest godina života (djeca rođena od 1. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine) i djeca kojoj je prošle školske godine odgođen upis u osnovnu školu ili su privremeno bila oslobođena od školovanja. Prijevremeni upis . Iznimno, u prvi razred osnovne škole, mogu se upisati djeca koja će šest godina života navršiti do 31. prosinca 2020. godine i koja nisu školski obveznici.

U tom slučaju roditelj/skrbnik mora najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti Upravnom odjelu za povjerene poslove zahtjev (Obrazac 6) za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Uz Obrazac 6 roditelj (skrbnik) treba dostaviti pripadajuću dokumentaciju: presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Zahtjev (Obrazac 6) bit će dostupan na web stranicama Zadarske županije, Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave pod linkom“Obrasci, Odsjek za društvene djelatnosti, Pododsjek za obrazovanje, kulturu i sport“.

Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom može se dostaviti skenirano Uredu na e-mail: visnja.micic@zadarska-zupanija.hr ili na adresu: Zadarska županija, Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave, Odsjek za društvene djelatnosti, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Za svu djecu prijavljenu za upis u 1. razred za školsku godinu 2020./2021. provest će se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred, a svi relevantni podatci o postupku dobit će se u školi kod prijave djeteta za upis u školu. Upisi u 1. razred obavit će se u vremenu od 8. do 15. lipnja 2020. godine.

Ravnatelj:

Dražen Adžić,prof.