OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Poštovani roditelji, dragi učenici!

U prilogu se nalaze tablice s odabranim udžbenicima i drugim obrazovnim materijalom za školsku godinu 2019./2020. i to za razrede koji ulaze u provedbu kurikularne reforme (1. razred, 5. razred i 7. razred (samo Kemija, Biologija i Fizika)). Popis svih ostalih odgojno – obrazovnih materijala po razrednim ostaje isti kao i za šk. god. 2018./2019.

VAŽNO!!!

Svi UDŽBENICI (obveznih i izbornih predmeta) od 1. do 8. razreda u školskoj godini 2019./2020. su BESPLATNI (financirani sredstvima državnog proračuna) i učenike će dočekati na početku nastavne godine.

Drugi obrazovni materijal bit će dijelom financiran od Grada Zadra, a dio će nabavljati roditelj. Obavijest o drugim obrazovnim materijalima koje roditelji sami nabavljaju postaviti ćemo na školsku web stranicu i vrata škole čim dobijemo točnu informaciju.

Odredbom članka 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu školu (NN, 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Udžbenici nabavljeni sredstvima Državnog proračuna vlasništvo su škole, a postupanje s udžbenicima regulirano je Naputkom o načinu uporabe, vraćanju i obnavljanju udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnog proračuna.

U školskoj godini 2019./2020. bit će u uporabi dvije vrste udžbenika:

Postojeći udžbenici – udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete koji su odobreni 2014. godine i koji će se koristiti u 2., 3., 4., 6. 7. i 8. razredu za sve nastavne predmete osim za biologiju, kemiju i fiziku sedmog razreda.

Novi udžbenici – udžbenici koji će se koristiti od sljedeće školske godine, 2019./2020. u razredima u kojima kreće primjena novih kurikuluma. To se odnosi na sve nastavne predmete, obvezne i izborne u 1. i 5. razredu te za nastavu kemije, biologije i fizike u 7. razredu.

Državnim proračunom nisu osigurana sredstva za druge obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke, atlasi, likovne mape, kutije s radnim materijalom za tehnički odgoj).

Drugi obrazovni materijali dijelom će se financirati iz proračuna Grada Zadra za sve učenike. O konačnom iznosu i kojim drugim obrazovnim materijalima je riječ, molimo da pratite obavijesti naovim stranicama Škole.

DOM-2019-2020

Rezultati_izbora_udzbenika_13-107-004