OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Poštovani roditelji, dragi učenici!

u privitku se nalazi popis razrednih odjela u školskoj godini 2020./21. kao i popis učitelja.


Razredi i razrednici/e u šk. god. 2020./2021.

MEĐUSMJENA

1. A

Tanja Vulić

1. B

Božena Raspović

1. C

Hilda Ćurjurić Žagar

1. D

Katarina Markulin

1. E

Danijela Kovač

2. A

Sandra Tomić

 

SMJENA „A“ SMJENA „B“

2. B

Željka Perinčić

2. C

Gordana Šarić

 

2. D

Marijana Šarić

2. E

Martina Čulina

 

4. A

Erna Kvartuč

3. A

Ivanica Vukša

4. B

Anela Gugo

3. B

Tatjana Bajlo

4. C

Radmila Bubić

3. C

Radojka Simatović

4. D

Srećka Živković

3. D

Jasminka Perinić

4. E

Martina. Kotarščak Šušnja


5. A

Daniela Pijaca

5. D

Nevia Ljubičić

5. B

Katarina Šarunić

5. E

Anto Marjanović

5. C

Silva Pestić

5. F

Anita Visković


6. A

Stipe Vestić

6. D

Lidija Lacić

6. B

Kristina Kraljev

6. E

Irena Rukavina

6. C

Marija Vičević

6. F

Ivka Šarlija


7. A

Lidija Lazanja

7. D

Natali Vešligaj (K. Rakvin)

7. B

Andrijana Ramov

7. E

Iva Nimac Miljević

7. C

Ante Knez

7. F

Josip Knežević


8. A

Mate Ivić

8. D

Mira Knez

8. B

Renata Čizmin

8. E

Nenad Pepić

8. C

Josipa Čačić Orlović

8. F

Marija Beroš


“A” PUNTAMIKA

“B”


1. Pu

4. Pu

Josipa Toman

Gordana Novaković

2. Pu

3. Pu

Nada Bjelanović

Ana Dokoza Ivanov

 

JUTRO DIKLO


1. Di

2. Di

Nataša Petković

Suzana Menoski Lončar


3. Di

4. Di

Snježana Diklan ½

Snježana Diklan ½


Napomena: u četvrtak 3.09.2020. na web stranici škole biti će objavljeni svi relevantni podatci o početku nastave i organizaciji rada u skladu s važećim epidemiološkim mjerama i uputama HZJZ i MZO.