Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), čl. 10. i čl. 11. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.), čl. 70. Statuta OŠ Šimuna Kožičića Benje te Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Šimuna Kožičića Benje, Ravnatelj Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, uz telefonsku suglasnost Školskog odbora dana  2. ožujka  2022. godine, donosi:

 

  O D L U K U

 o zasnivanju radnog odnosa

I.

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (64/20) :

    NATALI VEŠLIGAJ  – 10. sati tjedno, na određeno radno vrijeme

    TONI MIJIĆ – 10. sati tjedno, na određeno radno vrijeme

    ANDREA MILIN – 10. sati tjedno, na određeno radno vrijeme

    MONIKA PESTIĆ – 10. sati tjedno, na određeno radno vrijeme

                               

 pripremne nastave Hrvatskog jezika.

 II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole. Školski odbor je na telefonskoj  sjednici održanoj dana 2. ožujka 2022.g. dao prethodnu suglasnost na prijedlog Ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa s navedenim kandidatima. O ovoj odluci bit će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice Škole.

                                                                                             Ravnatelj:

 Dražen Adžić, prof.

  1. Oglasna ploča škole i web stranica škole
  2. Pismohrana, ovdje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)