OŠ.Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23 000 Zadar

KLASA: 602-01/21-01/774

URBROJ:2198/01-26-21-01

U Zadru, 19. listopada 2021.g.

 

       Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (N.N.” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl.70. Statuta OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar i čl.24   Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar,  ravnatelj  škole  uz prethodnu  suglasnost Školskog odbora na  sjednici održanoj 15.listopada 2021. godine,  donosi sljedeću 

O D L U K U

o zasnivanju radnih  odnosa

I.

Uz prethodnu suglasnost Školskog odbora donosim odluku o zasnivanju radnog odnosa sa:

  1. KRISTINA PALEKA, VSS, mag. hrvatskog jezika i književnosti na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednoga radnog vremena
  2. SANJA IVANAC, VSS, prof. fizike na radnom mjestu učiteljice fizike na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednoga radnog vremena
  3. MARINA IVKOVIĆ, VSS, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik na radnom mjestu učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednog radnog vremena

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje

      Natječaji su objavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole. Školski odbor je na  sjednici održanoj dana 15.listopada 2021.godine dao  prethodnu suglasnost na prijedloge ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa sa  navedenim kandidatima. O ovoj odluci biti će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice škole.

                         

Ravnatelj:

Dražen Adžić,prof.

            Dostaviti:

  1. Oglasna ploča i web stranica škole
  2. Pismohrana, ovdje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)