OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

„Djeca na internetu, hvatamo li korak s njima?“

Volonterski centar Zadar trenutno provodi projekt pod nazivom
„Edukacija-prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu“ čiji je cilj edukacija
stručne službe, učitelja/ica i roditelja, a shodno tome i učenika/ica vezano uz
načine zaštite djece na internetu, prepoznavanje simptoma e-nasilja i kome isti
prijaviti te kako se nositi s njegovim posljedicama. Naglasak je na
osviještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave e-nasilja,
jednako od strane djece kao i od strane odraslih osoba (roditelja, učitelja/ica,
stručne službe).
U sklopu projekta, organizirano je predavanje prof.dr.sc. Gordane
Buljan Flander „Djeca na internetu, hvatamo li korak s njima?“ koje će se
održati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, 17. listopada u
14:00 sati. Predavanje je organizirano za sve djelatnike koji rade s djecom i
mladima, odgajatelje, učitelje, nastavnike, stručnu službu i naravno, roditelje.
Predavačica je psihologinja i psihoterapeutkinja, s bogatim iskustvom rada s
djecom i mladima, osnivačica i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada
Zagreba sa završenim brojnim edukacijama, između ostalih, na temu
psihosocijalne zaštite i rehabilitacije djece i mladih.
Obzirom na aktualnost teme i imajući na umu da smo kao odrasli
odgovorni za zdravi psihosocijalni razvoj djece i mladih, pozivamo Vas da nam
se pridružite na predavanju kako bismo što bolje mogli odgovoriti izazovima
vremena koje je pred nama i pružiti im optimalne uvjete za razvoj.

Školski psiholog: Melita Knežević, dipl.psih.

Ravnatelj: Dražen Adžić, prof.