OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

OBAVIJEST ZA RODITELJE I UČENIKE 8.IH RAZREDA!

Poštovani roditelji učenika 8.ih razreda i učenici 8.ih razreda,

obavještavamo vas da je dana 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda za sve srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Radi lakšeg razumijevanja sadržaja Odluke dostavljamo vam u prilogu ove obavijesti i uređeni oblik Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole, u kojoj su bojom označeni važniji dijelovi sadržaja, ili je dodan tekst u boji radi pojašnjenja navedenog sadržaja i na kraju su u Strukturi (popis srednjih škola sa pripadajućim podacima, koji je u cijelosti vidljiv u dokumentu na gornjoj poveznici) radi lakšeg pronalaženja predstavljene samo škole koje pripadaju Zadarskoj županiji.

U priloženom dokumentu važno je obratiti pažnju na tablični prikaz ljetnih i jesenskih rokova za prijavu i upis učenika koji se prijavljuju redovnim putem i učenika s teškoćama u razvoju koji se prijavljuju preko županijskog upravnog odjela te učenika koji se upisuju u odjele za sportaše.

VAŽNO!

S obzirom da učenici nisu fizički prisutni u školi Uprava za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja ističe da je ove godine propisana mogućnost dostave prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, osobno ili elektroničkim putem.

Stoga vas obavještavamo da ćete prijavnicu za upis i dokumentaciju kojom učenik dokazuje pravo na dodatan bod na osnovu posebnih elemenata za vrednovanje kandidata navedenih u člancima 19., 20., 21. i 22.  Pravilnika  o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole* (»Narodne novine«, broj: 49/2015 i 47/2017), moći dostaviti uslikano ili

*Pravilnik o elementima i kriterijima i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole nalaze se u prilogu ove obavijesti

skenirano u osnovnu školu elektroničkim putem na adrese svojih razrednika:

8.A –   darinka.vidakovic@skole.hr

8.B –   katarina.sarunic@skole.hr

8.C –   josip.celic@skole.hr

8.D –   josip.knezevic18@skole.hr

8.E –   nevia.ljubicic@skole.hr

8.F –   daniela.milicevic@skole.hr

Dokumentacija kojom učenik dokazuje ostvarivanje prava na dodatan bod učenici će moći i osobno donijeti razredniku u školu uz prethodnu najavu i dogovor do 13.07.2020. (kako je navedeno u tablici „Ljetni upisni rok“, članak X. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.)

Iznimno će za učenike sa zdravstvenim teškoćama koji su već pristupili obradi u Zavodu za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje dostaviti osobno školi preporuke za određene programe za učenike sa zdravstvenim teškoćama, temeljeno na članku 19. Pravilnika o elementima i kriterijima…. u kojem piše:

 (3) Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat iz stavka 1. ovoga članka obvezno prilaže: stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje  tri  primjerena  programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Učenici sa zdravstvenim teškoćama, ako su suglasni sa svojim preporukama obrazovnih programa koje su dobili u Zavodu za zapošljavanje nakon obavljenih obrada i pregleda liječničke dokumentacije od strane liječnika medicine rada, javljaju se svojim razrednicima da im u NISpuSŠ unesu dodatni bod za obrazovne programe koji su navedeni u preporukama. Time ti učenici dobivaju jedan bod više, ali samo u tim obrazovnim programima.

Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije u osnovnu školu (prijavnice učenika koje će učenici poslati elektroničkim putem), dostavljanje originala nije potrebno.

Preporuke za učenike s Rješenjem o primjerenom obliku školovanja Zavod za zapošljavanje će dostaviti školi, a koordinator (Melita Knežević -stručni suradnik – psiholog) za poslove oko prijavljivanja programa za učenike s teškoćama u razvoju će obavijestiti roditelje tih učenika da dođu do škole preuzeti pisane preporuke, koje će zatim odnijeti u županijski upravni odjel, kako bi učenici mogli prijaviti svoj odabir obrazovnih programa.

Prema odluci o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. prijava kandidata s teškoćama u razvoju (učenici s primjerenim oblikom školovanja) prijavljivat će se u županijski upravni odjel u razdoblju od 8.06. – 26.06.2020. (pogledati Tablicu XII – PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU).

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE U SREDNJU ŠKOLU

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik može se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su  važne za organizaciju nastave u određenoj srednjoj školi.

Sva propisana dokumentacija može se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem.

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2020.

Preporučuje se da razrednik u I. razredu srednje škole odmah na početku rujna organizira i dogovori način i rok za dostavu originala.

Sve daljnje informacije u vezi upisa u srednje škole učenici i roditelji će dobivati od svojih razrednika i od ostalih članova Upisnog povjerenstva škole osobnim pozivom, objavama na web stranici škole, upućivanjem na objave, brošure, odluke i ostale akte na mrežnoj stranici „upisi.hr“. Također, za sva pitanja usmjeravamo vas na vaše razrednike, na stručne suradnike u školi i na ravnatelja škole, koji će vam moći dati odgovore na vaše upite u vezi upisa u srednju školu.                                     Upisno povjerenstvo škole