OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Poštovani roditelji,

Početak provedbe novg projekta Mreža prehrane u osnovnim školama Grada Zadra za školsku godinu 2019./2020. počinje 9. rujna 2019. To je projekt besplatne / subvencionirane marende (iznos 5,47 kn) za učenike čiji roditelji ostvaruju pravo na dječji doplatak. Glavni i jedini kriterij ove godine su učenici kojima su roditelji korisnici dječjeg doplatka u 2019. godini.

Molimo roditelje koji nisu da donesu u Školu presliku RJEŠENJA o korištenju dječjeg doplatka iz 2019. godine do petka 6. rujna 2019. u 12 sati.