OŠ.Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23 000 Zadar

KLASA: 602-01/21-01/845

URBROJ:2198/01-26-21-04

U Zadru, 23. prosinca 2021.g.

 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 25/13, 85/15) objavljuje se:

Obavijest o Zaključcima sa

 

sjednice Školskog odbora OŠ Šimuna Kožičića Benje održane dana 23. prosinca 2021. godine elektronskim putem u vremenu između 10,00 sati i 15,00 sati

            Nazočni članovi odbora su jednoglasno usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od  slijedećih točaka:

  1. Prijedlog Rebalansa Financijskog plana 2021.g sa projekcijama plana za 2022.g. i 2023.g.

Na sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće:

  1. Nazočni članovi odbora jednoglasno usvajaju Rebalans Financijskog plana 2021.godine odnosno Rebalans Plana rashoda i izdataka 2021.g. (obrazac JLP(R)S FP-Ril), rebalans Plana prihoda i primitaka za 2021. g. (Obrazac JLP ®S FP-PiP 1) projekcija rebalansa Plan prihoda i primitaka za 2022. i 2023. godinu (Obrazac JLP(R)S FP-PiP 2) i Opći dio.

 

Predsjednik ŠO

Lidija Lazanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)