OŠ.Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23 000 Zadar

KLASA: 602-01/21-01/775

URBROJ:2198/01-26-21-01

U Zadru, 19. listopada 2021.g.

 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 25/13, 85/15) objavljuje se:

Obavijest o Zaključcima sa

sjednice Školskog odbora OŠ Šimuna Kožičića Benje održane dana 15. listopada 2021. godine u prostorijama Škole uz pridržavanje svih epidemioloških mjera sa početkom u 19,00 sati

            Nazočni članovi odbora su jednoglasno usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od  slijedećih točaka:

  1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

– učiteljice hrvatskog jezika- na neodređeno puno radno vrijeme

– učiteljice fizike- na neodređeno puno radno vrijeme

– učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme

Na sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće:

Daje se jednoglasno prethodna suglasnost na prijedlog Ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa sa:

  1. KRISTINA PALEKA VSS, mag. hrvatskog jezika i književnosti na radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednoga radnog vremena.
  2. SANJA IVANAC, VSS, prof. fizike na radnom mjestu učiteljice fizike na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednoga radnog vremena.
  3. MARINA IVKOVIĆ, VSS, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik na radnom mjestu učiteljice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupne strukture tjednog radnog vremena .

 

Predsjednik ŠO

Lidija Lazanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.