OŠ.Šimuna Kožičića Benje

Asje Petričić 7

23 000 Zadar

KLASA: 602-01/21-01/785

URBROJ:2198/01-26-21-03

U Zadru, 26. listopada 2021.g.

 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 25/13, 85/15) objavljuje se:

Obavijest o Zaključcima sa

sjednice Školskog odbora OŠ Šimuna Kožičića Benje održane dana 26. listopada 2021. godine elektronskim putem u vremenu između 8,00 sati i 15,00 sati

 

            Nazočni članovi odbora su jednoglasno usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od  slijedećih točaka:

  1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola grada Zadra sukladno Pravilniku čl. 13. Stavak 1. na prijedlog ravnatelja (športska dvorana i športska igrališta)
  2. Imenovanje Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja davanja u zakup I privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola grada Zadra , na prijedlog ravnatelja sukladno čl. 13.stavak 2. Pravilnika:
  • Dražen Adžić, ravnatelj
  • Marijana Senkić Klapan, član školskog odbora iz reda predstavnika osnivača
  • Jelena Atelj, tajnica

Na sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće:

  1. Daje se jednoglasno prethodna suglasnost na prijedlog Ravnatelja o raspisivanju natječaja za davanje u zakup i privremeno korištenje i opreme osnovnih škola grada Zadra sukladno Pravilniku čl. 13. Stavak 1. na prijedlog ravnatelja (športska dvorana i športska igrališta)
  2. Daje se jednoglasno prethodna suglasnost na prijedlog Ravnatelja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup i privremeno korištenje i opreme osnovnih škola grada Zadra koji čine:
  • Dražen Adžić, ravnatelj
  • Marijana Senkić Klapan, član školskog odbora iz reda predstavnika osnivača
  • Jelena Atelj, tajnica

 

 

Predsjednik ŠO

Lidija Lazanja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.