OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

Poštovani roditelji,

Pravo na besplatni učenički pokaz ostvaruje se sukladno člancima 69. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), a to je udaljenost mjesta stanovanja od škole ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA 3 km, a ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA 5 km.

U obzir, u iznimnim slučajevima*, može doći i nešto niža udaljenost (2,5 km za niže razrede, 4 km za više). Kada se radi o nižoj udaljenosti i od navedenih tada se uzima u obzir specifičnost gradskih ulica i lokalnog prijevoza kojeg učenici koriste.

*Npr. Osim djeteta s teškoćama, može se dogoditi da ako učenik stanuje u Diklu i pohađa viši razred matične škole Šimuna Kožičića Benje, taj učenik pješači od Dikla do škole i natrag svaki dan. Radi sigurnosti učenika uzet će se u obzir razmatranje ostvarivanje prava na prijevoz, premda striktno gledano po kilometraži učenik ne bi trebao ostvariti pravo na pokaz.

Pravo na pokaz ostvaruju učenici ISKLJUČIVO za prijevoz do i od škole, kako bi sudjelovali u redovnom nastavnom programu, a NE ZA SLOBODNE AKTIVNOSTI U KLUBOVIMA I UDRUGAMA.
Prilikom traženja prava na pokaz uzima se u obzir udaljenost navedena u Zakonu, odnosno specifičnosti zadarskih ulica radi kojih može biti odobrena i manja udaljenost.
Popis učenika putnika dostavlja se u prvom tjednu nastave, a sadržava i udaljenost mjesta stanovanja učenika od škole te napomenu zbog čega je, u iznimnim slučajevima, odobrena manja udaljenost ukoliko je.
Svaka izmjena tijekom godine u navedenom popisu učenika dostavlja se školi u trenutku kada se i dogodi.
Ravnatelj

Dražen Adžić, prof.