Poštovani roditelji, u prilogu su Kriteriji i Obrazac za projekt prehrane u idućoj nastavnoj i školskoj godine 2022./2023. Ukoliko ostvarujete pravo prema navedenim kriterijima, molimo da traženu dokumentaciju uz obrazac zahtjeva donesete u školu do 1.rujna 2022. Sva naknadno predana dokumentacija neće se zaprimati.

 

OBVEZAN KRITERIJ: Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu, a dokazna dokumentacija su:

-Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu

ili

-važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna

Ili

-potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu izdano u 2022. godini

Ili

-uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu izdano u 2022. godini

Ili

-potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

 

DODATNI KRITERIJI: max. 15% od ukupnog broja prijavljene djece
  1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelji s troje i više djece), a dokazna dokumentacija su:

-Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i rodni listovi djece

Ili

-potvrde o školovanju

 

  1. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji, a dokazna dokumentacija su:

-Rodni list djeteta

Ili

-Izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi

Ili

-smrtni list roditelja

Ili

-izvadak iz matice umrlih

 

  1. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlanih ili jednoroditeljskih obitelji, a dokazna dokumentacija je:

-Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

 

  1. Djeca državljani Ukrajine kojima je priznata privremena zaštita, a dokazna dokumentacija je:

Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

 

OBRAZAC-Zahtjev_za_prijavom_u_projekt_subvencionirane_prehrane

 

OŠ Šimuna Kožičića Benje

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)