Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje

Zadar, 30. lipnja 2022.

 

PODSJETNIK UČENICIMA 8.IH RAZREDA!

 

Odobravanje dokumentacije za dodatne bodove i poseban element vrednovanja

 

U skladu s objavom na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr/#/ od 29. 06. 2022. podsjećamo učenike koji mogu i koji žele ostvariti pravo na poseban element vrednovanja da je potrebno pribavljenu dokumentaciju kojom se dokazuju ta prava (dodatni bodovi ili prava prednosti) unijeti u sustav (učitati) pod karticom “Dodatni bodovi/prava prednosti” do 1. 7. 2022.

 

Pri unosu dokumentacije preporučujemo da učenik odabere opciju „kandidat sam učitava“.

Zatim treba napisati točan naziv prava na dodatan bod ili pravo prednosti, a dokument koji to dokazuje treba biti valjan. Dokumenti se mogu prenijeti skenirani ili poslikani na sustav. Nakon što učenik učita dokument, razrednik će pročitati unos dokumentacije i ako je valjana odobriti je, ovisno o tome zadovoljava li dokumentacija kriterije za ostvarivanje dodatnih bodova ili aktivaciju posebnog elementa (Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, članci 18, 19, 20, 21)., zatim označiti da je prihvaćena i snimiti unos.

 

Budući smo uočili da neki učenici unose pogrešan naziv prava na dodatan bod ili na poseban element, ili dokument kojim dokazuju to pravo nije valjan, još jednom donosimo upute u kojim slučajevima se mogu ostvariti prava za ostvarivanje dodatnih bodova ili prava prednosti te kojom dokumentacijom se ista dokazuju. 

 

Izvadak iz Publikacije za učenike  Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2022./2023. – Idemo u srednju! – redoviti kandidati:

 1. POSEBAN ELEMENT

 

 1. Poseban element – pravo prednosti

    Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

 • ima zdravstvene teškoće
 • živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

 

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako se nalazi na zadnjem mjestu

ljestvice poretka i ima isti broj bodova kao kandidati koji ne ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja. Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario pravo na poseban element vrednovanja. Ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova i ostvaruju pravo na poseban element vrednovanja, upisuju se svi kandidati.

  

 Poseban element – ostvarivanje prava

 

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

 • kandidat sa zdravstvenim teškoćama
 • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
 • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi
 • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

 

Za ostvarenje navedenih prava kandidat prilaže neki od navedenih dokumenata kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

 • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koje je izdano u tekućoj kalendarskoj godini
 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje
 • podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih preko elektroničkog uvida u osobna stanja građana provjerava škola.

 

 1. Dodatni bodovi

 

Kandidatu koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja.

 

Za ostvarenje navedenih prava kandidat prilaže neki od navedenih dokumenata kojim dokazuje da je pripadnik romske nacionalne manjine ili da je bez roditelja/odgovarajuće roditeljske skrbi:

 • potvrda o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika ili rodni list jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika)
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

 

Upisno povjerenstvo škole

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)