Kategorije objava
Arhiva objava
 • 24/04/2024
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto – Matematika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/24-01/15URBROJ: 2198/01-26-24-01Zadar, 24. travnja 2024. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 24/04/2024
 • admin

Natječaj za radno mjesto: ravnatelj škole

NATJEČAJ-ravnatelj škole

 • 23/04/2024
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: Učitelj/ica Razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/24-01/14URBROJ: 2198/01-26-24-01Zadar, 23. travnja 2024. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 23/04/2024
 • admin

Natječaj za radno mjesto: informatika (puno radno vrijeme)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/24-01/12URBROJ: 2198/01-26-24-01Zadar, 23. travnja  2024. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 23/04/2024
 • admin

Natječaj za radno mjesto: informatika (nepuno radno vrijeme)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/24-01/13URBROJ: 2198/01-26-24-01Zadar, 23. travnja  2024. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 30/12/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE

Poziv na testiranje - edukacijski rehabilitatorPoziv na testiranje - Hrvatski jezikPoziv na testiranje - Glazbena kulturaPoziv na testiranje - razredna...

 • 11/12/2023
 • admin

Natječaji: glazbena kultura, razredna nastava (produžen boravak), hrvatski jezik, defektolog (11.12.)

Natječaj - Edukacijski rehabilitator - defektologNatječaj - Glazbena kulturaNatječaj - Hrvatski jezikNatječaj - Razredna nastava - produžen boravakNatječaj- Razredna nastava

 • 22/11/2023
 • admin

Poziv na testiranje: Informatika

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/66Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 22. studenoga 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE INFORMATIKA -2 izvršitelj-ice  na...

 • 22/11/2023
 • admin

Poziv na testiranje: tjelesna i zdravstvena kultura

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/67Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 22. studenoga 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1...

 • 22/11/2023
 • admin

Poziv na testiranje: razredna nastava (produženi boravak)

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar Klasa: 112-02/23-01/63Ur.broj: 2198/01-26-23-01Zadar, 22. studenoga 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE RAZREDNA NASTAVA- produženi boravak...

 • 22/11/2023
 • admin

Poziv na testiranje: Matematika

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar Klasa: 112-02/23-01/64Ur.broj: 2198/01-26-23-01Zadar, 22. studenoga 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE MATEMATIKA -  2 izvršitelj-ice...

 • 21/11/2023
 • admin

Odluka o zasnivanju radnog odnosa: kuhar-ica

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,...

 • 21/11/2023
 • admin

Odluka o zasnivanju radnog odnosa: razredna nastava

   Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,...

 • 08/11/2023
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: Učitelj/ica Razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/63URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 08/11/2023
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: Učitelj/ica glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/62URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 08/11/2023
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture (ne određeno)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/60URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107....

 • 08/11/2023
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/61URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107....

 • 08/11/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica informatike (neodređeno)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/59URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 08/11/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica informatike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/58URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga  2023. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 08/11/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica matematike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/23-01/57URBROJ: 2198/01-26-23-01Zadar, 8. studenoga 2023. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 02/11/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTA – Kuhar-ica

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 27. listopada 2023. godine  Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 02/11/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTA – Učitelj-ica razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 27. listopada 2023. godine  Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 24/10/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – Kuhar/ica

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/55Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 23. listopada 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE KUHAR/ICA - dva izvršitelja...

 • 24/10/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – Učitelj/ica razredne nastave

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 7 23 000 Zadar    Klasa: 112-02/23-01/56 Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 23. listopada 2023. godine...

 • 12/10/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: Knjižničar

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Zadar, 11. listopada 2023. godine  ...

 • 11/10/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: KUHAR/ICA

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 723 000 ZadarE-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKLASA: 112-02/23-01/47URBROJ: 2198/01-26-23-01 U Zadru, 11. listopada 2023.godine Na temelju članka 5. Pravilnika o...

 • 11/10/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica Razredne nastave

za radno mjestoUčitelj/ica Razredne nastave OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 7 23000 Zadar   KLASA: 112-02/23-01/48 URBROJ: 2198/01-26-23-01...

 • 06/10/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE -Knjižničar

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 7 23 000 Zadar Klasa: 112-02/23-01/45 Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 5. listopada 2023. godine POZIV...

 • 05/10/2023
 • admin

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,...

 • 27/09/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTA: ADMINISTRATIVNI REFERENT

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 27. rujna 2023. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 21/09/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE: administrativni referent

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/41Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 21. rujna 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE ADMINISTRATIVNI REFERENT - jedan...

 • 19/09/2023
 • admin

NATJEČAJ za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva kroz mjeru HZZ-a

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 723 000 ZadarE-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKLASA:112-02/23-01/38URBROJ:2198/01-26-23-01U Zadru, 19. rujna 2023. godineNa temelju  Plana prijema pripravnika u 2023.g....

 • 07/09/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: ADMINISTRATIVNI REFERNT

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 723 000 ZadarE-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKLASA: 112-02/23-01/37URBROJ: 2198/01-26-23-01 U Zadru, 7. rujna 2023.godine Na temelju članka 5. Pravilnika o...

 • 13/06/2023
 • admin

JAVNI NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 7Klasa: 035-02/23-01/202Urbroj: 2198/01-26-23-01Zadar,  13. lipnja 2023.g. Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji...

 • 07/06/2023
 • admin

Poništenje natječaja

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEASJE PETRIČIĆ 7.23000 ZadarE – mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa: 112-02/23-01/25Ur. broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 7. lipnja 2023.g.                   Temeljem  članka 125. Zakona...

 • 01/06/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/24Ur.broj: 2198/01-26-23-01Zadar, 1. lipnja 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE KUHAR/ICA - jedan izvršitelj...

 • 16/05/2023
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto: KUHAR/ICA

 O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 723 000 ZadarE-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/22URBROJ: 2198/01-26-23-01 U Zadru, 16. svibnja 2023.godine Na temelju članka 5. Pravilnika o...

 • 30/03/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: KUHAR/ICA

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr   Klasa: 112-02/23-01/17 Ur.broj: 2198/01-26-23-01  ...

 • 24/03/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – KUHARICA

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/14Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 22. ožujka 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE KUHAR/ICA - jedan izvršitelj...

 • 22/03/2023
 • admin

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO učitelj/ice razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Klasa: 112-02/23-01/13Ur.broj: 2198/01-26-23-01 U Zadru, 20. ožujka 2023.g.  Temeljem članka 19. Pravilnika...

 • 22/03/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO spremačice

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa: 112-02/23-01/12Ur.broj: 2198/01-26-23-01  U Zadru, 20. ožujka 2023.g. Temeljem članka 19. Pravilnika...

 • 13/03/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: kuhar/ica

 O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 723 000 ZadarE-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr KLASA: 112-02/23-01/05URBROJ: 2198/01-26-23-01 U Zadru, 13. ožujka 2023.godine Na temelju članka 5. Pravilnika o...

 • 08/03/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – SPREMAČICA ŠKOLE

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar  Klasa: 112-02/23-01/07Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 08. ožujka 2023. godine POZIV NA TESTIRANJE SPREMAČICA ŠKOLE - jedan...

 • 08/03/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – Učitelj/ica Razredne

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 7 23 000 Zadar    Klasa: 112-02/23-01/08 Ur.broj: 2198/01-26-23-01 Zadar, 08. ožujka 2023. godine...

 • 27/02/2023
 • admin

Natječaj za radno mjesto: spremačica

O.Š. Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7 , 23 000 Zadar E-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hr Klasa:112-02/23-01/4 Ur. broj:2198/01-26-23-01 U Zadru, 27. veljače 2023.g....

 • 18/01/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: Tjelesna i zdravstvena kultura

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 10. siječnja 2023. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 18/01/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: Spremačica

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 11. siječnja 2023. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 18/01/2023
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: Razredna nastava

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 10. siječnja 2023. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 04/01/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE: spremačice

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/35URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 4. siječnja 2023. godine  POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj...

 • 04/01/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE: učitelja/ice Razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/31URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 4. siječnja 2023. godine  POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj...

 • 04/01/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE: učitelja/ice Glazbene  kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/33URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 4. siječnja 2023. godine  POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj...

 • 04/01/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – učitelja/ice Tjelesne i zdravstvene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/32URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 4. siječnja 2023. godine   POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj...

 • 04/01/2023
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE – učitelja/ice Matematike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/34URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 4. siječnja 2023. godine   POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj...

 • 20/12/2022
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: RAZREDNA NASTAVA

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 19. prosinca 2022. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 20/12/2022
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: INFORMATIKA

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 19. prosinca 2022. godine   Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 16/12/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike

 OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/25URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 15. prosinca 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 15/12/2022
 • admin

Natječaj za popunu radnog mjesta: spremačica škole

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7 ,23 000 ZadarE-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa:112-02/22-01/29Ur. broj:2198/01-26-22-01U Zadru, 15. prosinca  2022.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju...

 • 15/12/2022
 • admin

Natječaj za popunu radnog mjesta: spremačica škole

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7 ,23 000 ZadarE-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa:112-02/22-01/30Ur. broj:2198/01-26-22-01U Zadru, 15. prosinca  2022.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju...

 • 15/12/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/28URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 15. prosinca 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 15/12/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/26URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 15. prosinca 2022. godine  Na temelju članka 107....

 • 15/12/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: učitelj/ica glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/27URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 15. prosinca 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 13/12/2022
 • admin

Poziv na testiranje: informatika

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar Klasa: 112-02/22-01/24Ur.broj: 2198/01-26-22-01Zadar, 12. prosinca 2022. godine POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za...

 • 12/12/2022
 • admin

Poziv na testiranje: učitelj/ica razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/23 URBROJ: 2198/01-26-22-01  U Zadru, 12. prosinca 2022. godine   POZIV NA...

 • 29/11/2022
 • admin

Natječaj: razredna nastava

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/16URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 28. studenoga 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 29/11/2022
 • admin

Natječaj: razredna nastava

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/15URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 28. studenoga 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 29/11/2022
 • admin

Natječaj: informatika (puno radno vrijeme)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/17URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 28. studenoga 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 29/11/2022
 • admin

Natječaj: informatika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/18URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 28. studenoga 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 07/11/2022
 • admin

Javni natječaj za davanje u zakup prostora i opreme škole

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje - Zadar Asje Petričić 7, Zadar   KLASA: 035-02/22-01/170 URBROJ:2198/01-26-22-01 Zadar, 7. studenoga 2022.  ...

 • 13/10/2022
 • admin

Odluka o zapošljavanju

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,...

 • 30/09/2022
 • admin

Rezultati natječaja: kuhar/ica

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Zadar, 30. rujna 2022. godine  ...

 • 30/09/2022
 • admin

Rezultati natječaja: matematika

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 23. rujna 2022. godine  Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 30/09/2022
 • admin

Rezultati natječaja: spremačica

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Zadar, 27. rujna 2022. godine Temeljem...

 • 26/09/2022
 • admin

Poziv na testiranje: kuhar/ica

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARKLASA: 112-02/22-01/9URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadru, 26. rujna 2022. godine POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj za radno mjesto...

 • 23/09/2022
 • admin

KONAČNU RANG LISTU KANDIDATA: UČITELJ/ICA

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Zadar, 23. rujna 2022. godine  ...

 • 22/09/2022
 • admin

Poziv na testiranje: spremačica

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARKLASA: 112-02/22-01/8URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadru, 22. rujna 2022. godine POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj za radno mjesto...

 • 20/09/2022
 • admin

Poziv na testiranje: razredna nastava

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/6 URBROJ: 2198/01-26-22-01 Zadru, 20. rujna 2022. godine POZIV NA TESTIRANJE kandidata...

 • 20/09/2022
 • admin

Poziv na testiranje: matematika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/7 URBROJ: 2198/01-26-22-01 Zadru, 20. rujna 2022. godine POZIV NA TESTIRANJE kandidata...

 • 12/09/2022
 • admin

Natječaj: Kuhar/ica

  O.Š. Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7 23 000 Zadar E-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr KLASA:112-02/22-01/05 URBROJ:2198/01-26-22-01 U Zadru, 12. rujna 2022.godine...

 • 08/09/2022
 • admin

Natječaj: Učitelj/ica razredne nastave

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 7 23000 Zadar   KLASA: 112-02/22-01/4 URBROJ: 2198/01-26-22-01 Zadar, 8. rujna 2022. godine...

 • 08/09/2022
 • admin

Natječaj: Učitelj/ica matematike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/3URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 8. rujna 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 08/09/2022
 • admin

Natječaj: spremačica

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7 ,23 000 ZadarE-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa:112-02/22-01/2Ur. broj:2198/01-26-22-01U Zadru, 8. rujna 2022.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju...

 • 08/09/2022
 • admin

Natječaj: kuhar/ica

  O.Š. Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7 23 000 Zadar E-mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hr KLASA:112-02/22-01/01 URBROJ:2198/01-26-22-01 U Zadru, 8. rujna 2022.godine...

 • 02/06/2022
 • admin

Usmeno testiranje: matematika

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar Klasa: 112-02/22-01/31Ur.broj: 2198/01-26-22-01Zadar, 31. svibnja 2022. godine POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za...

 • 02/06/2022
 • admin

Usmeno testiranje: informatika

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE Asje Petričić 723 000 Zadar Klasa: 112-02/22-01/30Ur.broj: 2198/01-26-22-01Zadar, 31. svibnja 2022. godine POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za...

 • 20/05/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica informatike (nepuno radno vrijeme)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/26URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 18. svibnja 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 20/05/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica informatike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/25URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 18. svibnja 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 20/05/2022
 • admin

Natječaj za radno mjesto: Učitelj/ica matematike

 OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/27URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 18. svibnja 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona o...

 • 02/03/2022
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za radno mjesto: Spremačica

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARKLASA: 112-02/22-01/20URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 2. ožujka 2022. godine POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj za radno...

 • 02/03/2022
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja/ice: Tjelesne i zdravstvene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/19URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 2. ožujka 2022. godine  POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj...

 • 28/02/2022
 • admin

POZIV NA TESTIRANJE kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/14 URBROJ: 2198/01-26-22-01  U Zadru, 28. veljače 2022. godine   POZIV NA...

 • 16/02/2022
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto – Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/2URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 16. veljače 2022. godine Na temelju članka 107. Zakona...

 • 16/02/2022
 • admin

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta- spremačica škole

O.Š. Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7 ,23 000 ZadarE-mail:ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa:112-02/22-01/1Ur. broj:2198/01-26-22-01U Zadru, 16. veljače 2022.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju...

 • 16/02/2022
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE- ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-02/22-01/3URBROJ: 2198/01-26-22-01Zadar, 16. veljače 2022. godine  Na temelju članka 107. Zakona...

 • 11/01/2022
 • admin

Poništenje natječaja

OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEASJE PETRIČIĆ 7.23000 ZadarE – mail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrKlasa: 112-02/22-01/3Ur. broj: 2198/01-26-22-01Zadar, 11. siječnja 2022.g.                  Temeljem  članka 125. Zakona...

 • 11/01/2022
 • admin

Testiranje – edukacijski rehabilitator

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/1URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 10. siječnja 2022. godine  POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj...

 • 11/01/2022
 • admin

Testiranje – informatika

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR KLASA: 112-02/22-01/2URBROJ: 2198/01-26-22-01 U Zadru, 10. siječnja 2022. godine  POZIV NA TESTIRANJEkandidata za natječaj...

 • 23/12/2021
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto:Edukacijski rehabilitator – defektolog

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/412URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 23. prosinca 2021. godine  Na temelju članka 107....

 • 23/12/2021
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto:Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture

Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR Asje Petričić 7 23000 Zadar   KLASA: 112-01/21-01/411...

 • 23/12/2021
 • admin

NATJEČAJ za radno mjesto:Učitelj/ica informatike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/410URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 23. prosinca 2021. godine  Na temelju članka 107....

 • 14/10/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica: razredne nastave u produženom boravku

OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 723 000 ZadarKLASA: 112-01/21-01/352URBROJ: 2198/01-26-21-01 U Zadru, 14.listopada 2021. godine Na temelju članka 6. Pravilnika o...

 • 14/10/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica: matematike

 OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/354URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 14. listopada 2021. godine    Na temelju članka 107....

 • 14/10/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica: informatike

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR Asje Petričić 7 23000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/351 URBROJ: 2198/01-26-21-01 Zadar, 14. listopada 2021....

 • 14/10/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica: informatike (nepuno radno vrijeme)

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR Asje Petričić 7 23000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/350 URBROJ: 2198/01-26-21-01 Zadar, 14. listopada 2021....

 • 14/10/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica: glazbene kulture

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE - ZADAR Asje Petričić 7 23000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/353 URBROJ: 2198/01-26-21-01 Zadar, 14. listopada 2021....

 • 07/10/2021
 • admin

Konačna rang lista za radno mjesto učitelja/ice: Razredne nastave

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7, 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 7. listopada 2021. godine Temeljem članka 19. Pravilnika o načinu...

 • 07/10/2021
 • admin

Konačna rang lista za radno mjesto učitelja/ice: Hrvatskog jezika

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7 , 23 000 ZadarEmail: ured@os-skbenje-zd.skole.hrZadar, 7. listopada 2021. godine Temeljem članka 19....

 • 07/10/2021
 • admin

Konačna rang lista za radno mjesto učitelja/ice: fizika

REPUBLIKA HRVATSKA OŠ Šimuna Kožičića Benje Asje Petričić 7, 23 000 Zadar Email: ured@os-skbenje-zd.skole.hr Zadar, 7. listopada 2021. godine  ...

 • 17/09/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE- ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/324URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 17. rujna 2021. godine  Na temelju članka 107. Zakona...

 • 17/09/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE- ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/325URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 17. rujna 2021. godine  Na temelju članka 107. Zakona...

 • 17/09/2021
 • admin

Natječaj za radno mjesto

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE- ZADARAsje Petričić 723000 Zadar KLASA: 112-01/21-01/326URBROJ: 2198/01-26-21-01Zadar, 17. rujna 2021. godine  Na temelju članka 107. Zakona...

 • 20/07/2021
 • admin

Zapisnik o održanom testiranju

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEPovjerenstvo za vrednovanje kandidataAsje Petričić 7, 23000 ZadarKlasa: 602-01/21-01/702Ur.broj: 2198/01-26-21-01Zadar, 19. srpnja 2021.g.                                         Z A P I...

 • 20/07/2021
 • admin

Zapisnik o provedenom testiranju

OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJEPovjerenstvo za vrednovanje kandidataAsje Petričić 7, 23000 ZadarKlasa: 602-01/21-01/702Ur.broj: 2198/01-26-21-01Zadar, 19. srpnja 2021.g.                                         Z A P I...

 • 05/07/2021
 • admin

Javni natječaj za prijam pripravnika kroz mjeru hzz-a

REPUBLIKA HRVATSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeAsje Petričić 7 tel. 023/331 177Klasa: 602-01/21-01/661Ur.broj:2198/01-26-21-01U Zadru, 5. srpnja 2021. godineNa temelju Plana prijema pripravnika stručnih...

 • 02/07/2021
 • admin

Natječaj za za popunu upražnjenog radnog mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            ZADAR/ZADARSKAOŠ Šimuna Kožičića BenjeKLASA: 602-01/21-01/659URBROJ: 2198/01-26-21-04U Zadru, 2. srpnja 2021.g.Temeljem članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju...

 • 28/04/2021
 • admin

Natječaj za prijem radnika na radna mjesta

 Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,...

 • 28/04/2021
 • admin

Natječaj za prijem radnika na radna mjesta

 Na temelju članka 107. stavaka 1.-3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09.,...