OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Asje Petričić 7, 23000 Zadar

Klasa: 602-01/21-01/702

Ur.broj: 2198/01-26-21-01

Zadar, 19. srpnja 2021.g.

                                         

Z A P I S N I K

o održanom  testiranju  kandidata koji su ostvarili pravo pristupa usmenom testiranju, a prijavili su se na natječaj za radno mjesto mag.psihologije/dipl.psiholog na određeno puno radno vrijeme/za prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a. Usmeno  testiranje održano je dana 19. srpnja 2021.  u 10. 00 sati.

NAZOČNI ČLANOVI POVJERENSTVA: Dražen Adžić, Melita Knežević i Miranda Dukić.

Povjerenstvo  utvrđuje da je nazočna pozvana kandidatkinja na testiranje: Marija Šimičević.

Utvrđen je identitet kandidata.

Testiranje kandidatkinje započelo je u 10.00 sati.

U usmenom razgovoru održanom 19. srpnja 2021.g. , s početkom u 10.00 sati svaki član Povjerenstva postavio je po tri pitanja kandidatkinji. Članovi Povjerenstva poslije obavljenog razgovora s kandidatkinjom izvršili su bodovanje razgovora kandidata.

 Povjerenstvo je utvrdilo slijedeću rang listu kako slijedi:

 

  1. Marija Šimičević- 9 bodova

 

Zaključeno s radom u 10.45 sati.

 

Zapisničar:

Miranda Dukić

Članovi Povjerenstva:

  1. Dražen Adžić, ravnatelj škole

_______________________________________

  1. Melita Knežević, stručni suradnik psiholog

_______________________________________

  1. Miranda Dukić, računovodstveni referent

 _________________________________________

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)