OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE – ZADAR

KLASA: 112-02/22-01/23

URBROJ: 2198/01-26-22-01

 U Zadru, 12. prosinca 2022. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

 • kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja/ice Razredne nastave na određeno puno radno vrijeme- do povratka djelatnika na rad od 40 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

 • kandidata za natječaj za radno mjesto učitelj- ica Razredne nastave na određeno puno radno vrijeme – do dobivanja suglasnosti MZO-a od 40 sati tjedno – 1 izvršitelj

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje –Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na usmeno testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 16. prosinca 2022. godine (petak) u 10,30 sati za kandidate:

 • I.J.
 • M.G.
 • S.Č.
 • A.M.
 • M.D.
 • M.R.
 • A.S.
 • B.J.

Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

 

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 2. Kurikulum nastavnog predmeta Razredna nastava
 3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)

 

Povjerenstvo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)