OSNOVNA ŠKOLA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE – ZADAR

KLASA: 112-02/22-01/6

URBROJ: 2198/01-26-22-01

Zadru, 20. rujna 2022. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

kandidata za natječaj za radno mjesto učitelja/ice Razredne nastave na  neodređeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje –Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na usmeno testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 22. rujna 2022. godine (četvrtak) u 10,30 sati za kandidate:

–             D. L.

–             T. T.

–             M. G.

–             M. S.

–             A. D.

–             M. I.

 

Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
  2. Kurikulum nastavnog predmeta Razredna nastava
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)

 

                                                                                                      Povjerenstvo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)