OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

23 000 Zadar 

Klasa: 112-02/22-01/24

Ur.broj: 2198/01-26-22-01

Zadar, 12. prosinca 2022. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

 1. kandidata za natječaj za radno mjesto INFORMATIKA 2 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
 2. kandidata za natječaj za radno mjesto INFORMATIKA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje – Zadar Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na testiranje kandidatima koji su se prijavili na natječaj za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu  dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 16. prosinca 2022. godine (petak) u 9,0

0 sati za kandidate:

 

 1. I.V.
 2. I.J.
 3. I.NJ. Č.
 4. L. L.
 5. M. P.

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Sukladno odredbama  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje provest će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera će se provesti usmeno putem razgovora (intervjua). Povjerenstvo će utvrditi identitet kandidata.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno :

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama. 

Ako kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja , a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti. Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju

Usmenim testiranjem svaki član Povjerenstva postavlja do tri pitanja, a odgovori na pitanja se vrednuju od strane članova Povjerenstva na način da svaki član Povjerenstva pojedinom kandidatu dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Ocjene članova Povjerenstva se zbrajaju te se kandidatu aritmetičkom sredinom na dvije decimale određuje ostvareni ukupan broj bodova na usmenom testiranju. Usmenim testiranjem kandidat može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje Konačnu rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno odluci ravnatelja o načinu vrednovanja kandidata. U slučaju da kandidat prijavljen na natječaj ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu ima jednak, najveći broj bodova s jednim ili više kandidata koji ne ostvaruju prednost pri zapošljavanju, stavlja se na prvo mjesto Konačne rang liste. Ukoliko dva ili više kandidata prijavljenih na natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu imaju jednak, najveći broj bodova, prvo mjesto na Konačnoj rang listi se utvrđuje temeljem redoslijeda utvrđenog odredbama tog posebnog propisa.

 

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.,152/14., 7/17, 68/18, 64/20)
 2. Kurikulumi nastavnih predmeta Informatike
 3. Statut Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20)
 1. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)

 

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)