OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

Asje Petričić 7

23 000 Zadar 

 

Klasa: 112-02/23-01/08

Ur.broj: 2198/01-26-23-01

 

Zadar, 08. ožujka 2023. godine

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

Učitelj/ica Razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šimuna Kožičića Benje –Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje poziv na usmeno testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za navedeno radno mjesto i koji su pravodobno dostavili potpunu dokumentaciju.

Testiranje će se obaviti u prostoru škole dana 15. ožujka 2023. godine (srijeda) u 10:00 sati za kandidate:

 1. M.S.
 2. M.G.
 3. A.S.
 4. L.G.
 5. I.J.
 6. M.Š.F.

 

Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI VREDNOVANJE ODNOSNO TESTIRANJE KANDIDATA:

 

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.,152/14., 7/17, 68/18, 64/20, 151/22)
 1. Kurikulumi nastavnih predmeta razredne nastave
 2. Statut Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje
 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)
 1. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, 102/19)
 2. Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)