Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), čl. 10. i čl. 11. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19.), čl. 70. Statuta OŠ Šimuna Kožičića Benje te Pravilnika o  načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Šimuna Kožičića Benje, Ravnatelj Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, uz suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 3. listopada  2022. godine, donosi:

 

 

 

  O D L U K U

     o zasnivanju radnih odnosa

 I.

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (64/20) :

 

 

    JELA STOŠIĆ  – 40. sati tjedno, učitelj- ica MATEMATIKE na  neodređeno radno vrijeme

 

MARINA IVKOVIĆ – 40.sati tjedno, učitelj – ica RAZREDNE NASTAVE na neodređeno radno vrijeme

 

ANAMARIJA LOVRINOV – 40. sati tjedno, SPREMAČICA na neodređeno radno vrijeme

 

KRISTINA MATIJEVIĆ – 40. sati tjedno, KUHARICA na neodređeno radno vrijeme

II.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, internetskoj stranici Škole i Oglasnoj ploči Škole. Školski odbor je na sjednici održanoj dana 3. listopada 2022.g. dao prethodnu suglasnost na prijedlog Ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa s navedenim kandidatima. O ovoj odluci bit će obaviješteni svi kandidati koji su se natjecali putem mrežne stranice Škole.

 

Ravnatelj: Dražen Adžić, prof.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)