JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar
Asje Petričić 7, 23000 Zadar
Klasa: 602-02/20-01/76
Ur.broj: 2198/01-28-20-1
Zadar, 05. ožujka 2020. godine

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar

I.
Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019/2020., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019/2020. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, upućuje se javni poziv za provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda.


II.
Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim čl. 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.


III.
Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama škole sa priloženim obrascem.


IV.
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv-ne otvaraj” i brojem ponude na adresu: OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, 23000 Zadar. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. ožujka 2020. godine.


V.
Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane ove školske ustanove. Na temelju Pravilnika izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, odabrani potencijalni davatelji usluga mogu izvršiti prezentaciju svoje ponude i to isključivo prema podacima dostavljenim u ponudi.


VI.
Najmanje tri pristigle ponude biti će predstavljene roditeljima te objavljene na mrežnim stranicama škole. Povjerenstvo imenovano od strane škole će najkasnije tri dana nakon izvršenog odabira potencijalnih ponuditelja, istima dostaviti pisani poziv na prezentaciju ponude koja će biti održana na roditeljskom sastanku.

Ravnatelj:
Dražen Adžić, prof.

Dokument: OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VISEDNEVNE IZVANUCIONICKE NASTAVE OSMASA

Na ovoj stranici obajvljivat će se svi javni pozivi za organizaciju jednodnevne i višednevne izvanučioničke nastave, prema dokumentu: PRAVILNIK IZLETI INTERNO PROCISCENI TEKST

OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar

Osnovna škola Šimuna Kožičića Benje-Zadar
Asje Petričić 7, 23000 Zadar
Klasa: 602-02/20-01/76
Ur.broj: 2198/01-28-20-1
Zadar, 05. ožujka 2020. godine

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje-Zadar

I.
Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019/2020., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019/2020. te Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, upućuje se javni poziv za provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtih razreda.


II.
Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim čl. 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.


III.
Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama škole sa priloženim obrascem.


IV.
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv-ne otvaraj” i brojem ponude na adresu: OŠ Šimuna Kožičića Benje, Asje Petričić 7, 23000 Zadar. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. ožujka 2020. godine.


V.
Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane ove školske ustanove. Na temelju Pravilnika izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, odabrani potencijalni davatelji usluga mogu izvršiti prezentaciju svoje ponude i to isključivo prema podacima dostavljenim u ponudi.


VI.
Najmanje tri pristigle ponude biti će predstavljene roditeljima te objavljene na mrežnim stranicama škole. Povjerenstvo imenovano od strane škole će najkasnije tri dana nakon izvršenog odabira potencijalnih ponuditelja, istima dostaviti pisani poziv na prezentaciju ponude koja će biti održana na roditeljskom sastanku.

Ravnatelj:
Dražen Adžić, prof.

Dokument: OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VISEDNEVNE IZVANUCIONICKE NASTAVE OSMASA

Na ovoj stranici obajvljivat će se svi javni pozivi za organizaciju jednodnevne i višednevne izvanučioničke nastave, prema dokumentu: PRAVILNIK IZLETI INTERNO PROCISCENI TEKST

OŠ Šimuna Kožičića Benje Zadar