Poziv na testiranje – edukacijski rehabilitator Poziv na testiranje – Hrvatski jezik Poziv na testiranje – Glazbena kultura Poziv na testiranje – razredna nastava (produženi boravak)